31 грудня 2018 року закінчився період дії мораторію на планові перевірки органами державного нагляду у сфері господарської діяльності. На практиці це означає, що почастішають випадки планових перевірок суб’єктів господарювання з боку органів державного нагляду(контролю). Чи варто боятися цих перевірок, та чи є можливість оскаржити їх результати?

Правовою основою здійснення перевірок є Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Відповідно до цього закону розрізняють планові та позапланові заходи.

Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю). Законом передбачено публікацію всіх планових заходів, тому кожен бізнес може себе перевірити в цих планах на порталі inspections.gov.ua.

Позапланові заходи здійснюються лише за підставами, визначеними у законі (за бажанням суб’єктом господарювання; виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності; перевірка виконання розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю); звернення фізичної особи про порушення, що спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави; неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин; доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави; настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання).

За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт. Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями. На підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, у разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб'єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб'єкта господарювання. Розпорядження або інший розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) - обов'язкове для виконання письмове рішення органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень у визначені строки. Розпорядження може передбачати застосування до суб'єкта господарювання санкцій, передбачених законом.

Яким чином можна оскаржити результати планових та позапланових перевірок?

Недотримання вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності може бути оскаржено до Державної регуляторної служби України (ДРС). При цьому, до ДРС можна оскаржити виключно випадки порушення посадовими особами органів державного нагляду (контролю) процедури та строків здійснення контролю (ВАЖЛИВО! оцінка змісту акта або розпорядчого документа органу державного нагляду (контролю) про усунення порушень законодавства не може бути предметом оскарження до ДРС).

Розпорядчі документи щодо усунення порушень вимог законодавства можуть бути оскаржені до відповідного центрального органу виконавчої влади або суду в установленому законом порядку.

Варто пам’ятати, що під час проведення перевірок суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу. Окрім цього, суб'єкти господарювання мають право бути присутнім під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), залучати під час здійснення таких заходів третіх осіб (треті особи - юридичні та фізичні особи (адвокати, аудитори, громадські об’єднання в особі їх уповноважених представників та інші), які залучаються суб'єктами господарювання або органами державного нагляду (контролю) в ході здійснення заходів.

Ми радимо не нехтувати цими правами та залучати до участі у заходах державного нагляду (контролю) адвокатів. Цей простий крок додасть Вам впевненості у ході перевірки та, за потреби, забезпечить можливість вчасно та ефективно оскаржити результати таких перевірок.