Нерідко, трапляється, що після ДТП водієві-винуватцю приходить позов з суду від страхової про стягнення коштів за страховий випадок.

Проте, може виникнути питання як взагалі можлива така ситуація, адже, страхування відповідальності повинно передбачати зменшення витрат у разі якоїсь дорожньо-транспортної події. Застраховані особи, розраховують, що після сплати страхових премій, будь-які збитки завдані їхнім транспортним засобом будуть відшкодовані страховою.

Однак, це не завжди так, і однозначно розраховувати на такий перебіг подій не слід, а краще завжди проявляти більше уваги вивченню та перевірці процедур? передбачених законодавством та правилами страховика у разі настання такого випадку.

Страхова компанія може звернутись до Вас, як до винуватця ДТП, з регресною вимогою лише в чітко визначених законом випадках.

Найчастіше таке право в неї виникає у разі недотримання водієм вимог статті 38 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Це може статися у разі якщо водій, що спричинив ДТП:

керував транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

якщо він керував транспортним засобом без права на керування транспортним засобом відповідної категорії;

якщо він після дорожньо-транспортної пригоди за його участю самовільно залишив місце пригоди;

якщо дорожньо-транспортна пригода визначена в установленому порядку безпосереднім наслідком невідповідності технічного стану та обладнання транспортного засобу існуючим вимогам Правил дорожнього руху;

якщо страховий випадок настав з використанням забезпеченого транспортного засобу в період, не передбачений договором внутрішнього страхування (при укладенні договору страхування з умовою використання транспортного засобу в період, передбачений договором страхування);

якщо особа, заподіяла шкоду навмисно;

Особливої уваги заслуговує пункт, який передбачає право регресної вимоги страховика у випадку якщо водій не повідомив його у строки і за умов, визначених у підпункті 33.1.2 пункту 33.1 статті 33 цього Закону.

Адже, щодо цього пункту є цікава правова позиція Верховного суду України по справі № 6-284цс15 від 16 вересня 2015 року, яка змінює правозастосування даної норми.

У своєму рішенні Верховний суд України висловив позиції згідно з якою винний в ДТП водій дійсно повинен повідомити свого страховика. Однак, такий обов’язок установлений законодавством для надання страховику можливості перевірити обставини ДТП власними силами і запобігти необґрунтованим виплатам.

Факт неповідомлення є підставою для відшкодування страхувальником у порядку регресу сплаченого страховиком страхового відшкодування. Проте якщо: факт настання страхового випадку зафіксований правоохоронними органами; відповідач як особа, винна в ДТП, притягнутий до адміністративної відповідальності; страховик сплатив страхове відшкодування — то сам по собі факт неповідомлення відповідачем страховика про настання страхового випадку не може братися за основу ухвалення рішення, яке повинне ґрунтуватися на загальних положеннях про відшкодування шкоди у недоговірних зобов’язаннях.

Тому якщо у Страховика була фактична можливість встановити обставини страхового випадку за допомогою інших джерел, зокрема, отримавши інформацію від правоохоронних органів чи суду, якою він не скористався, в такому випадку Страховик не має права вимагати кошти в порядку регресу зі свого страхувальника (винуватця ДТП) навіть за умови, якщо останній не повідомив Страховика про ДТП.

Отже, у разі отримання виклику до суду винному в ДТП водієві потрібно довести в суді, що пригода мала ознаки страхового випадку і в Страховика були усі фактичні можливості для встановлення усіх обставин справи самостійно, навіть без повідомлення про таку ДТП страхувальником.

Така позиція є правильною з точки зору справедливості та сучасних реалій. Проте, виникає необхідність внесення змін в законодавство щодо приведення даної норми у відповідність до інтересів учасників правовідносин.

Також, позов чи вимога страхової компанії про відшкодування збитків від водія можлива у разі, якщо виплати по ОСЦПВ недостатньо для повного покриття збитків, заподіяних при настанні ДТП.

Так, за полісом ОСЦПВ максимальний розмір страхового відшкодування обмежений.

За шкоду, заподіяну майну потерпілих, виплата може становити до 130 тис. грн., а за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю до 260 тис. грн.

Проте, при умові, що ДТП оформлювалося за допомогою Європротоколу сума відшкодування за майно обмежена 50 тис. грн., а шкода заподіяну життю та здоров’ю потерпілого, відшкодовується лише у загальному порядку (тобто Європротоолом не передбачена).

Дана підстава регресу виникає з норм цивільного законодавства, та передбачає, що у разі недостатньості страхових виплат для відшкодування завданих збитків, особа має право звернутися до заподіювача шкоди, або ж страхова, яка відшкодувала збитки понад передбачені законом та договором суми, має право на компенсацію різниці таких виплат.

Ще одним випадком таких вимог виступає ситуація, коли страхова потерпілого, виплатила йому страхове відшкодування, звернулась до Вас з регресною вимогою, як до винуватця ДТП або ж СК в якій застраховано Вашу цивільну відповідальність не здійснила виплати страхового відшкодування чи відмовила у виплаті такого.

Відповідно до ст. 1166 Цивільного кодексу України шкода, завдана майну фізичної чи юридичної особи діями фізичної або юридичної особи, відшкодовуються особою яка заподіяла таку шкоду. Окрім цього, до страхової компанії (після виплати страхового відшкодування) переходить право вимоги до особи, яка заподіяла збитки.

Вказані норми є правовою підставою для звернення СК з регресними вимогами до осіб винних у заподіянні збитків.

У випадку, якщо все ж Страхова компанія звернулася до водія з приводу регресних вимог варто скористатися алгоритмом дій, які в деяких випадках зможуть зменшити або ж взагалі уникнути таких стягнень.

В першу чергу необхідно з’ясувати наявність або відсутність вини водія у настанні ДТП, адже саме наявність вини та причинно-наслідкового зв’язку між діями винної особи та наслідками у вигляді матеріальної шкоди є підставою для відповідальності за завданні збитки.

 Ч. 2 ст. 1166 ЦК передбачає, що особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоду завдано не з її вини. Якщо ж вина водія у заподіянні збитків відсутня, то і у СК відсутні підстави для звернення з регресною вимогою. Таким підтвердженням наявності чи відсутності вини виступає або ж рішення суду, або ж Європротокол, у разі його складення.

Наступним кроком буде перевірка строків позовної давності, адже можливо, що страхова пришле таку вимогу через декілька років після ДТП.

Щодо таких вимог СК до особи винної у заподіянні шкоди, діє загальна норма щодо строків, а саме, позовна давність становить 3 роки.

Це означає, що у разі пропуску трирічного строку позовної давності СК втратила право вимоги на відшкодування Вами заподіяних збитків. Тому у водія є повне право оскаржити такий позов ще на етапі подачі відзиву.

Обов’язково необхідно згадати про окремий аспект обов’язку водія щодо повідомлення СК про ДТП. Так, страховик позбавляється права регресної вимоги, у разі, документального підтвердження  поважності причин пропущення строку такого повідомлення.

Тому у разі звернення до Вас СК з регресною вимогою, у зв’язку з неповідомленням про настання про ДТП, слід брати до уваги зазначену позицію ВСУ та положення законодавства, яке звільняє страхувальника від обов’язку повідомляти про настання ДТП за наявності поважних причин.

На нашу думку володіння інформацією, яку ми описали зможе значно допомогти водіям у разі виникнення таких неприємостей. При цьому, навіть отримання вимоги чи позову про стягнення коштів від страхової компанії не означає, що водію гарантовано необхідно буде сплатити зазначені суми. Адже, за правильного обґрунтування позиції винуватцем ДТП, шанси на відмову судом страховій компанії у задоволенні позову про відшкодування шкоди в порядку регресу є досить високими.

Тому, якщо до Вас звернулася страхова компанія з позовом, для збереження власного часу, коштів, а головне нервів, варто все ж звернутися до професіоналів, які спеціалізуються на такій категорії справ.

Якщо Ви потрапили в ДТП та не знаєте як максимально ефективно захистити свої права та інтереси або ж хочете професійної консультації для мінімізації витрат та отримання належного відшкодування- звертайтеся до Департаменту врегулювання збитків ПАО «Consensus» за номером телефону (066) 204 4643 або ж за адресою Ужгород, вул. Гойди, буд.10 офіс 60 (5 поверх).