У зв’язку зі стрімким поширенням захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, урядами багатьох держав, в тому числі й України, були введені безпрецедентні карантинні заходи та обмеження, які стосуються як перетину державного кордону, так і переміщення всередині країни. В першу чергу такі обмеження вплинули на трудову міграцію та індустрію туризму, адже ці дві сфери нерозривно пов’язані із перевезенням людей, що за даних умов є неможливим.

На фоні повідомлень про нові випадки захворюваності на COVID-19 лунають заяви туроператорів та перевізників про колосальні збитки та занепад галузі, а панічні настрої серед населення тільки зростають.

Ми спробували розібратися, як же діяти українцям, які вже спланували (а часто – і оплатили) свій відпочинок, щоб уникнути загрози своєму здоров’ю і не понести додаткових фінансових втрат.

Загальне правило, якого завжди слід дотримуватися – уважно читайте та аналізуйте договір до його підписання.

Дотримання цього принципу допоможе вам уникнути ситуації, коли вам продадуть зовсім не те (або не зовсім те), що ви, на вашу думку оплатили, а притягнути до відповідальності не буде кого.

Ви маєте повністю розуміти те, що підписуєте. Не соромтеся задавати контрагенту запитання, навіть ті, що видаються «смішними» вам чи вашим друзям. І пам’ятайте: те, що ви замовляєте і оплачуєте, повинно бути детально прописано в умовах договору. Замовляєте туристичні послуги – шукайте положення в договорі про ці туристичні послуги: що вони включають, ким надаються, обов’язки того, хто надає послуги, хто несе відповідальність за надання цих туристичних послуг etc. Якщо контрагент добросовісний – після ознайомлення з договором у вас має скластися чітка картина або алгоритм дій всіх учасників, які задіяні в процесі: хто що робить, хто за що відповідає і відповідальність за невиконання своїх обов’язків.

Отже,

Якщо ваша поїздка «припадає» на часовий проміжок встановленого карантину

Уважно перечитайте умови укладеного договору. Договір завжди є. Він може укладатися у формі власне договору, заявки (у якій є посилання на документ, який містить детальні умови надання послуг), ваучера тощо.

Туроператори та турагенти, як правило, залишають за собою право відмінити тур у випадку неможливості надання послуг з наступним поверненням сплачених туристом коштів.

Оцініть виконання туроператором та/або турагентом всіх умов, які повинні бути дотримані ними при відміні туру, проаналізуйте умови отримання назад коштів і вчиніть всі дії, що передбачені укладеним договором для повернення сплаченої вами суми.

Якщо туроператор чи турагент не виконує свої зобов’язання або виконує їх неналежно (наприклад, вас не повідомили про відміну туру, або повідомили із запізненням), зберіть докази таких порушень для можливості стягнення  належної вам суми у судовому порядку. Ненадання, несвоєчасне надання або надання туристові інформації, що не відповідає дійсності є порушенням законодавства в галузі туризму і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Статтею 33 Закону України «Про туризм» встановлено, що суб’єкт туристичної діяльності, який порушив законодавство в галузі туристичної діяльності при наданні туристичної послуги, що завдало шкоду, зобов’язаний відшкодувати туристу збитки у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Заподіяна туристу моральна (немайнова) шкода, якою порушені його законні права, відшкодовується суб’єктом туристичної діяльності в порядку, встановленому законом.

І пам’ятайте, що туроператор або турагент вправі відмовитися від виконання договору лише за умови повного відшкодування замовникові збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, якщо це відбулося з вини туриста.

Водночас, встановлений Кабміном карантин належить до форс-мажорних обставин, що може бути підставою для звільнення від відповідальності туроператора чи турагента перед туристом за невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування, але не від обов’язку повернути кошти, отримані за фактично не надані послуги.

Як правило, щоб не втрачати замовників, туроператори пропонують альтернативи для туристів. Це може бути як перенесення дати поїздки, так і можливість замовити інший туристичний продукт у цього ж оператора (із зарахуванням вартості скасованого туру).

У цьому випадку – обирати саме вам.

Інша альтернатива – якщо умовами укладеного вами договору не передбачене інше, при наявності обставин форс-мажору (в тому числі, встановлення карантину) ви можете відмовитися від оплаченого туристичного продукту і уникнете оплати штрафних санкцій. За таких обставин вам потрібно довести (і отримати про це відповідний сертифікат торгово-промислової палати), що виконати взяті на себе зобов’язання ви не можете саме через обставини непереборної сили – тобто ви об’єктивно не зможете виїхати з країни (через заборону перетину державного кордону, чи заборону авіаперевезень, наприклад)  чи в’їхати в країну призначення (допустимо, якщо Україна «відкриє» кордони, але країна подорожі введе обмеження для в’їзду українців). Об’єктивними причинами, які перешкоджають вашій поїздці, не можуть бути знецінення гривні, відсутність у вас належних коштів, невиконання зобов’язань іншими особами, навіть якщо вам здається, що такі обставини і вплинули на можливість вашої поїздки.

Якщо ваша поїздка знаходиться за часовими рамками карантину

Уважно перечитайте умови укладеного договору. У ньому має бути передбачене ваше право відмінити замовлений тур (ануляція замовлення). Як правило, договорами передбачається сплата неустойки (штрафу) при відмові від замовлених туристичних послуг та оплата фактично понесених туроператором та/або турагентом витрат (переважно, це витрати на перевезення та консульський збір, якщо такий сплачувався).

Відповідно до Закону України «Про туризм», турист вправі відмовитися від виконання договору на туристичне обслуговування до початку туристичної подорожі за умови відшкодування туроператору (турагенту) фактично здійснених ним документально підтверджених витрат, пов'язаних із відмовою.

Тому, якщо ви справді бажаєте відмовитися від туристичної поїздки, але при цьому обмеження (заборона) виїзду чи в’їзду на дати такої поїздки відсутня, а туроператор готовий надати замовлені вами послуги – будьте готові оплатити штраф і фактично здійснені туроператором витрати, пов’язані з відмовою. Розмір таких витрат має бути документально підтвердженим і може бути окремим предметом спору.

У випадку ж продовження строку заборони транспортного сполучення і відповідних обмежувальних заходів,  ваша поїздка «припаде» на часовий проміжок встановленого карантину. Як діяти у такому випадку – ви вже знаєте....У зв’язку зі стрімким поширенням захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, урядами багатьох держав, в тому числі й України, були введені безпрецедентні карантинні заходи та обмеження, які стосуються як перетину державного кордону, так і переміщення всередині країни. В першу чергу такі обмеження вплинули на трудову міграцію та індустрію туризму, адже ці дві сфери нерозривно пов’язані із перевезенням людей, що за даних умов є неможливим.

На фоні повідомлень про нові випадки захворюваності на COVID-19 лунають заяви туроператорів та перевізників про колосальні збитки та занепад галузі, а панічні настрої серед населення тільки зростають.

Ми спробували розібратися, як же діяти українцям, які вже спланували (а часто – і оплатили) свій відпочинок, щоб уникнути загрози своєму здоров’ю і не понести додаткових фінансових втрат.

Загальне правило, якого завжди слід дотримуватися – уважно читайте та аналізуйте договір до його підписання.

Дотримання цього принципу допоможе вам уникнути ситуації, коли вам продадуть зовсім не те (або не зовсім те), що ви, на вашу думку оплатили, а притягнути до відповідальності не буде кого.

Ви маєте повністю розуміти те, що підписуєте. Не соромтеся задавати контрагенту запитання, навіть ті, що видаються «смішними» вам чи вашим друзям. І пам’ятайте: те, що ви замовляєте і оплачуєте, повинно бути детально прописано в умовах договору. Замовляєте туристичні послуги – шукайте положення в договорі про ці туристичні послуги: що вони включають, ким надаються, обов’язки того, хто надає послуги, хто несе відповідальність за надання цих туристичних послуг etc. Якщо контрагент добросовісний – після ознайомлення з договором у вас має скластися чітка картина або алгоритм дій всіх учасників, які задіяні в процесі: хто що робить, хто за що відповідає і відповідальність за невиконання своїх обов’язків.

Отже,

Якщо ваша поїздка «припадає» на часовий проміжок встановленого карантину

Уважно перечитайте умови укладеного договору. Договір завжди є. Він може укладатися у формі власне договору, заявки (у якій є посилання на документ, який містить детальні умови надання послуг), ваучера тощо.

Туроператори та турагенти, як правило, залишають за собою право відмінити тур у випадку неможливості надання послуг з наступним поверненням сплачених туристом коштів.

Оцініть виконання туроператором та/або турагентом всіх умов, які повинні бути дотримані ними при відміні туру, проаналізуйте умови отримання назад коштів і вчиніть всі дії, що передбачені укладеним договором для повернення сплаченої вами суми.

Якщо туроператор чи турагент не виконує свої зобов’язання або виконує їх неналежно (наприклад, вас не повідомили про відміну туру, або повідомили із запізненням), зберіть докази таких порушень для можливості стягнення  належної вам суми у судовому порядку. Ненадання, несвоєчасне надання або надання туристові інформації, що не відповідає дійсності є порушенням законодавства в галузі туризму і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Статтею 33 Закону України «Про туризм» встановлено, що суб’єкт туристичної діяльності, який порушив законодавство в галузі туристичної діяльності при наданні туристичної послуги, що завдало шкоду, зобов’язаний відшкодувати туристу збитки у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Заподіяна туристу моральна (немайнова) шкода, якою порушені його законні права, відшкодовується суб’єктом туристичної діяльності в порядку, встановленому законом.

І пам’ятайте, що туроператор або турагент вправі відмовитися від виконання договору лише за умови повного відшкодування замовникові збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, якщо це відбулося з вини туриста.

Водночас, встановлений Кабміном карантин належить до форс-мажорних обставин, що може бути підставою для звільнення від відповідальності туроператора чи турагента перед туристом за невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування, але не від обов’язку повернути кошти, отримані за фактично не надані послуги.

Як правило, щоб не втрачати замовників, туроператори пропонують альтернативи для туристів. Це може бути як перенесення дати поїздки, так і можливість замовити інший туристичний продукт у цього ж оператора (із зарахуванням вартості скасованого туру).

У цьому випадку – обирати саме вам.

Інша альтернатива – якщо умовами укладеного вами договору не передбачене інше, при наявності обставин форс-мажору (в тому числі, встановлення карантину) ви можете відмовитися від оплаченого туристичного продукту і уникнете оплати штрафних санкцій. За таких обставин вам потрібно довести (і отримати про це відповідний сертифікат торгово-промислової палати), що виконати взяті на себе зобов’язання ви не можете саме через обставини непереборної сили – тобто ви об’єктивно не зможете виїхати з країни (через заборону перетину державного кордону, чи заборону авіаперевезень, наприклад)  чи в’їхати в країну призначення (допустимо, якщо Україна «відкриє» кордони, але країна подорожі введе обмеження для в’їзду українців). Об’єктивними причинами, які перешкоджають вашій поїздці, не можуть бути знецінення гривні, відсутність у вас належних коштів, невиконання зобов’язань іншими особами, навіть якщо вам здається, що такі обставини і вплинули на можливість вашої поїздки.

Якщо ваша поїздка знаходиться за часовими рамками карантину

Уважно перечитайте умови укладеного договору. У ньому має бути передбачене ваше право відмінити замовлений тур (ануляція замовлення). Як правило, договорами передбачається сплата неустойки (штрафу) при відмові від замовлених туристичних послуг та оплата фактично понесених туроператором та/або турагентом витрат (переважно, це витрати на перевезення та консульський збір, якщо такий сплачувався).

Відповідно до Закону України «Про туризм», турист вправі відмовитися від виконання договору на туристичне обслуговування до початку туристичної подорожі за умови відшкодування туроператору (турагенту) фактично здійснених ним документально підтверджених витрат, пов'язаних із відмовою.

Тому, якщо ви справді бажаєте відмовитися від туристичної поїздки, але при цьому обмеження (заборона) виїзду чи в’їзду на дати такої поїздки відсутня, а туроператор готовий надати замовлені вами послуги – будьте готові оплатити штраф і фактично здійснені туроператором витрати, пов’язані з відмовою. Розмір таких витрат має бути документально підтвердженим і може бути окремим предметом спору.

У випадку ж продовження строку заборони транспортного сполучення і відповідних обмежувальних заходів,  ваша поїздка «припаде» на часовий проміжок встановленого карантину. Як діяти у такому випадку – ви вже знаєте.