11 липня 2019 року Верховна Рада України VIІI скликання проголосувала за внесення змін до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» та повернула власникам приватних домогосподарств можливість отримання «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену сонячними панелями, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт (незалежно від місця розташування таких).

Нагадаємо, що раніше, 25 квітня 2019 року, все та ж Верховна Рада України VIІI скликання, позбавила можливості власників приватних домогосподарств отримувати «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену сонячними панелями, у разі розташування їх не дахах та/або фасадах будівель і капітальних споруд, заливши «за бортом» тих споживачів, які планували розміщати такі сонячні панелі на землі та на некапітальних спорудах.

Зміни до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» (далі – Закон) від 11.07.2019 року набрали чинності 09 серпня 2019 року та регулюють правила гри за «зеленим» тарифом для приватних домогосподарств наступним чином.

Закон передбачає можливість отримання «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками (сонячними панелями) приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт, у зв’язку з чим власники генеруючих установок приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт, що звернулися з заявами-повідомленнями про встановлення таких генеруючих установок з 09.08.2019 року мають право на отримання «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання такими генеруючими установками. При чому Закон не передбачає обмежень щодо місця розташування таких сонячних панелей.

Водночас 11.07.2019  Верховна Рада України внесла зміни до Закону, при цьому не привела у відповідність норми інших актів чинного законодавства, що регулюють питання отримання «зеленого» тарифу, внаслідок чого були створені деякі неузгодженості правового регулювання щодо застосування «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої сонячними панелями приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд.

Так, частиною 23 статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», що викладена у вигляді таблиці, для електроенергії виробленої, з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, встановлено коефіцієнт «зеленого» тарифу 3,36. При цьому, відповідно до положень вказаної таблиці «зелений» тариф підлягає застосуванню до електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, заява-повідомлення про встановлення яких зареєстрована з 01.01.2019 по 31.12.2019.

Такий підхід законодавця викликає питання чи є можливим застосування «зеленого» тарифу для електроенергії виробленої, з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, заяви-повідомлення про встановлення яких надійшли з 09.08.2019 і як це передбачено таблицею, по 31.12.2019.

Фактично, положення Закону України «Про альтернативні джерела енергії» дають підстави вважати наявною можливість застосування «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, та заява-повідомлення про встановлення яких отримана з 09.08.2019 по 31.12.2019, як своєрідний «перехідний» період, що сприятиме забезпеченню прав та законних інтересів тих виробників, які з урахуванням недавніх законодавчих змін (від 25.04.2019 року) до Закону України «Про альтернативні джерела енергії», планували встановити на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, та таким чином отримати можливість застосування «зеленого» тарифу до електроенергії, виробленої такими електроустановками.

Застосування «зеленого» тарифу щодо електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання вищевказаними генеруючими установками, заява-повідомлення про встановлення яких отримана з 09.08.2019 по 31.12.2019,  не суперечить положенням Закону України «Про альтернативні джерела енергії». Норми такого визначають порядок встановлення рівня «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, проте не встановлюють потужність таких установок та/або умови щодо їх розміщення. Підтвердженням правомірності застосування «зеленого» тарифу для електроенергії вказаних суб’єктів є також логіка побудови таблиці, що міститься в частині 23 статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», з якої вбачається, що в попередніх роках часові рамки отримання заяв-повідомлень про встановлення генеруючих установок визначалися вказівкою на конкретні місяці, що не виключало можливість і в даному випадку чітко зазначивши, обмежити часовий проміжок отримання заяв-повідомлень про встановлення генеруючих установок приватних домогосподарств встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт (встановлені на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд), чого не було зроблено законодавцем, а натомість вказано кінцеву дату дії норми закону - 31.12.2019.

Крім цього, постановою НКРЕКП від 27.06.2019 №1242 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт», що є чинною станом на сьогоднішній день (очікується, що таку буде приведено у відповідність до Закону від 11.07.2019 № 2755-VIII, як це передбачено Прикінцевими положеннями такого), передбачено «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд та які введені в експлуатацію з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, що становить 540,74 коп/кВт·год (без ПДВ).

В контексті вищенаведеного, варто також звернути увагу на положення Закону України «Про ринок електричної енергії», частина 1 статті 58 якого передбачає, що споживач має право встановлювати генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії, зокрема побутові споживачі у своїх приватних домогосподарствах - генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру. А відповідно до пункту 4 частини 5 статті 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» крім обов’язків, визначених статтею 57 цього Закону, постачальник універсальних послуг зобов’язаний купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами.

Отже, навіть припускаючи наявність окремих недоліків викладення частини 23 статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», зважаючи на оформлення такої у вигляді таблиці, що встановлює єдині часові проміжки для різних категорій генеруючих установок приватних домогосподарств, для яких застосовується «зелений» тариф, інші норми даного Закону, постанови НКРЕКП від 27.06.2019 №1242 не виключають можливість застосування «зеленого» тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, заява-повідомлення про встановлення яких отримана з 09.08.2019 по 31.12.2019.

Більш того, відповідно до положень Закону України «Про ринок електричної енергії» встановлення генеруючих установок приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, є правом побутового споживача, а купівля електроенергії, виробленої вказаними установками за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими споживачами залишається обов’язком постачальника універсальних послуг.

Таким чином, з 09.08.2019 року до 31.12.2019 року існуватиме прогалина у законодавстві, яка дозволятиме споживачам боротися за свої права та вимагати встановлення «зеленого» тарифу як для приватних домогосподарств зі встановленням сонячних панелей потужністю 30 кВт незалежно від місця їх розташування, так і для приватних домогосподарств зі встановленням сонячних панелей потужністю 50 кВт але з їх розташуванням виключно на дахах будівель та капітальних споруд.

Якщо Вам потрібна допомога адвоката або юридична консультація з цього питання, будь ласка, заповніть форму на нашому сайті  www.consensus.legal  або телефонуйте +380662044643