Для підтвердження тих чи інших обставин, отримання спадщини, громадянства, притулку в державі тощо може бути потрібним встановлення відповідного факту судом (факту походження, народження від таких-то батьків, належності документу, проживання на певній території тощо).

          Для успішного вирішення справ такої категорії на користь клієнта важливим є збирання та оцінка відповідних доказів і документів. Статус адвоката дозволяє досить ефективно вирішувати такі питання і ретельно готувати справу для розгляду судом.