Будь-яка перевірка  бізнесу поділяється на три етапи: підготовка, безпосередньо проведення перевірки,  та результати такої перевірки. Від того, наскільки юридично грамотною буде взаємодія бізнесу з перевіряючими органами на кожному етапі, залежать наслідки перевірки для бізнесу.

 Як саме здійснюється юридична допомога під час перевірок?

У нашій практиці ми виділяємо такі  групи послуг на кожному етапі перевірки:

  1. Консультування. Усне консультування або підготовка письмових висновків за підсумками вивчення документів клієнта з тих чи інших проблемних питань з підготовки до перевірки, з наданням рекомендацій по їх вирішенню. Роз’яснення порядку здійснення перевірки, визначення алгоритму дій.
  2. Представництво інтересів під час перевірок контролюючими органами. Суб'єкти господарювання мають право бути присутнім під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), залучати під час здійснення таких заходів третіх осіб (у т.ч. адвокатів). Ми радимо не нехтувати цими правами та залучати до участі у перевірках адвокатів. Цей простий крок додасть Вам впевненості у ході перевірки та,  за потреби, забезпечить можливість вчасно та ефективно оскаржити її результати.
  1. Оскарження результатів перевірок контролюючих органів. Вивчення документів про результати перевірки, визначення можливості і доцільності оскарження їх у суді. Підготовка і подача позовних заяв до суду, ведення судового процесу (перша і апеляційна інстанції, Верховний Суд).

Ми готові надати Вам якісні юридичні послуги на будь-якому етапі перевірки. Чи потрібна вам юридична допомога на всіх етапах, чи лише на якомусь одному – вирішувати Вам.

Знання відповідного законодавства і процедур нашими адвокатами дозволить ефективно допомогти Вам у вирішенні проблем, якісно підготуватися до перевірки, забезпечити дотримання закону під час перевірки, чи, за потреби, добитися скасування штрафу чи інших заходів адміністративної відповідальності.

Збільшення кількості перевірок бізнесу з боку контролюючих органів у 2019 році  зумовлено закінченням дії мораторію на планові перевірки. Результати таких перевірок для бізнесу часто невтішні, проте, їх можна оскаржити.

Правовою основою здійснення перевірок є Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Відповідно до цього закону розрізняють планові та позапланові заходи:

  • Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю). Законом передбачено публікацію всіх планових заходів, тому кожен бізнес може себе перевірити в цих планах на порталі inspections.gov.ua
  • Позапланові заходи здійснюються лише за підставами, визначеними у законі (за бажанням суб’єктом господарювання; виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності; перевірка виконання розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю); звернення фізичної особи про порушення, що спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави; неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин; доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави; настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання).

За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт. Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями. На підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, у разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб'єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб'єкта господарювання.

Розпорядження або інший розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) - обов'язкове для виконання письмове рішення органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень у визначені строки. Розпорядження може передбачати застосування до суб'єкта господарювання санкцій, передбачених законом.

Яким чином можна оскаржити результати планових та позапланових перевірок?

  • Недотримання вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності може бути оскаржено до Державної регуляторної служби України (ДРС). При цьому, до ДРС можна оскаржити виключно випадки порушення посадовими особами органів державного нагляду (контролю) процедури та строків здійснення контролю (ВАЖЛИВО! оцінка змісту акта або розпорядчого документа органу державного нагляду (контролю) про усунення порушень законодавства не може бути предметом оскарження до ДРС).
  • Розпорядчі документи щодо усунення порушень вимог законодавства можуть бути оскаржені до відповідного центрального органу виконавчої влади або суду в установленому законом порядку.

 Варто пам’ятати, що під час проведення перевірок  суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

Професійне адвокатське об’єднання CONSENSUS допоможе Вам оскаржити дії чи бездіяльність контролюючих органів.

Перед тим, як вжити відповідні заходи у Ваших інтересах, ми достеменно точно з’ясуємо обсяг повноважень контролюючих суб’єктів, зміст питання та період за який здійснюється перевірка, наявність у перевіряючих органів обмежень чи мораторію на здійснення відповідної перевірки, вимоги до оформлення документів перевірок і багато інших юридичних нюансів.

Ця послуга дозволяє ефективно пройти перевірку без втрат або ж добитися скасування результатів перевірки суб’єкта господарювання.

Окремим блоком цієї послуги є ретельна підготовка та оскарження податкових повідомлень-рішень про донарахування податків і зборів, накладення штрафних санкцій на бізнес-суб’єктів.

Щоби отримати консультацію про підготовку Вашої компанії до перевірки, або якщо Вам потрібно оскаржити результати перевірки, будь ласка, заповніть форму на нашому сайті www.consensus.legal або телефонуйте +380662044643.