Вирішення трудових спорів між організацією-роботодавцем і найманим працівником (-ами) як в досудовому, так і в судовому порядку.

          В рамках вирішення спору в досудовому порядку нашою метою є дотримання балансу інтересів клієнта і розумних витрат на вирішення його питання, що дозволяє ефективно вирішувати більшість ситуацій саме відповідно до потреб клієнта.